Välkommen!

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Mycket skrollande?

Du har väl inte missat artikelmenyn till höger i varje professionstext, som tar dig direkt till den del av texten du är ute efter på två klick!
 
Artikelmeny_ny.png

 

Medibas som app!

Medibas app hand_wide.jpg

Nu finns Medibas som app att hämta för dig som är abonnent. Allt du är van vid från medibas.se fast ännu smidigare. Du loggar in med ditt vanliga lösenord. Finns för både Android och iPhone. 

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 4 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här uppdaterade filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.

Vetenskap

 • Ny läkemedelskandidat bet på smärta vid endometrios En tablettbehandling med elagolix lindrade smärtor i samband med endometrios, enligt nya fynd från två fas 3-studier i tidskriften New England Journal of Medicine.  Publicerad: 2017-05-26
 • Så blir vi rädda när andra far illa När vi ser andra uppleva smärta eller trauma aktiveras samma områden i hjärnan som om det vore vi själva som utsattes, enligt en ny studie i tidskriften Nature Communications.  Publicerad: 2017-05-26
 • Cannabisläkemedel gav färre epileptiska anfall Barn och unga med ärftlig epilepsi drabbades av betydligt färre epileptiska anfall om de fick cannabisläkemedel, enligt en ny randomiserad studie i tidskriften New England Journal of Medicine.  Publicerad: 2017-05-24
 • Cancer missades ofta vid kontroll av IBD-patient Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, har en förhöjd risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi­kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många cancrar ändå missas vid kontrollerna.  Publicerad: 2017-05-24
 • Gamla KI-rektorer vägrar lämna Nobelförsamlingen De båda före detta rektorerna för Karolinska institutet Anders Hamsten och Harriet Wallberg är fortfarande kvar i Nobelförsamlingen. Detta trots att församlingen vid flera tillfällen uppmanat dem att avgå. Publicerad: 2017-05-24

Visa alla

Vetenskap

 • Cannabisläkemedel hade effekt vid epilepsi Det har diskuterats om cannabidiol, en substans som utvinns ur cannabisplantan men saknar psykogena effekter, har effekt vid epilepsi. Nu visar en större studie för första gången att behandling med cannabidiolol gav betydligt färre epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom – en svår form av ärftlig epilepsi – som inte längre svarade på annan behandling. I studien ingick 120 barn med Drave... Publicerad: 2017-05-29
 • Missad diagnos av hälseneruptur vanligast hos äldre patienter Incidensen av hälseneruptur har ökat under de senaste decennierna, speciellt när rupturen inte är relaterad till sport. Orsaken till ökningen har ansetts vara multi­faktoriell [1, 2]. I en ABC-artikel beskrevs dia­gnostik och terapi vid akut ruptur av hälsenan [3]. Här poängteras den klassiska riskgruppen av män i 40-årsåldern, där skadan ofta beskrivs som en momentant insättande smärta i samba... Publicerad: 2017-05-23
 • Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom Tetanus är en systemisk manifestation av infektion med Clostridium tetani, vilken frisätter toxin. Sporer av bakterien förekommer i jord över hela världen, och den lokala infektionen som den orsakar kan ofta vara så beskedlig att den missas helt eller inte medför sjukvårdskontakt.  Efter det att allmän vaccination infördes i Sverige har incidensen sjunkit; Smittskyddsinstitutet registrerade 8... Publicerad: 2017-05-22
 • Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression Avhandling. Depression är vanligt förekommande i primärvården och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Inom psykiatrin används ofta självskattningsskalor för att diagnostisera och följa förloppet av depressioner. Det saknas dock tidigare studier från primärvården där man utvärderat användandet av självskattningsskalor i termer av effekt på depressionen, följsamhet till läkemedelsbe... Publicerad: 2017-05-19
 • Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

  Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet.

  Publicerad: 2017-05-19

Visa alla