Välkommen!

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Medibas som app!

Nu finns Medibas som app att hämta för dig som är abonnent. Allt du är van vid från medibas.se fast ännu smidigare. Du loggar in med ditt vanliga lösenord. Finns för både Android och iPhone. 

"Rätt förutsättningar för en uppdaterad och säker vård"

”Patientsäkerhet är viktigt för mig och Medibas handlar om att ge vårdgivare rätt förutsättningar att erbjuda uppdaterad och säker vård till sina patienter”, säger Isabelle Cehlin (till vänster på bilden), som sedan i april är ny vd för Medibas.

Ett sätt att utveckla vården, och göra den mer jämlik, är att ge alla samma möjlighet att snabbt uppdatera sin kunskap oavsett var man bor i landet. Detta är också ett syfte med Medibas som är skapat för att underlätta vårdens ofta tidspressade vardag. 

“Det ska bli roligt att vara med och utveckla svensk sjukvård genom ett nyskapande verktyg där fokus ligger på att utveckla och förmedla kunskap tillsammans med användarna”, säger Isabelle Cehlin, som var överläkare i geriatrik vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm när hon tackade ja till vd-jobbet på Medibas. Hon har tidigare även arbetat bland annat som affärsutvecklare inom mobila journallösningar samt som medicinsk redaktör.

Isabelle Cehlin får medhåll av Anna Nager (till höger på bilden) som i juni tillträdde som Medibas nya chefredaktör.

”Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa ett omfattande och evidensbaserat kunskapsstöd som är lätt att använda i den kliniska vardagen”, säger Anna Nager, specialist i allmänmedicin, medicine doktor och tidigare lektor i allmänmedicin vid Karolinska institutet.

Anna Nager har varit verksam som allmänläkare i många år och efterträder medicinjournalisten Åsa Uhlin som, efter att ha varit med från starten av Medibas, nu har tagit över som chefredaktör för Veckans Affärer.  

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 4 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här uppdaterade filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.

Vetenskap

 • Nya genetiska ledtrådar om PCSK9-hämmares effekt Att ha genvarianter med en liknande effekt som kolesterolsänkande PCSK9-hämmare kan sänka risken för hjärt-kärlsjukdom men öka risken för diabetes, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.  Publicerad: 2016-12-08
 • Bättre hjärnrytm kan ge färre alzheimerpeptider En förbättrad elektrisk hjärnrytm hos en musmodell med alzheimer verkade kunna minska mängden peptider som kopplas till demenssjukdomen, enligt en studie i tidskriften Nature.  Publicerad: 2016-12-07
 • Hon gör ”vegetariskt blod” av tobak Människoblod är en bristvara, särskilt vid stora olyckor, jordbävningar eller krig. Kanske kan så kallat vegetariskt blod från genmodifierad tobak bli räddningen. Publicerad: 2016-12-07
 • Nya fynd om självmordstankar hos medicinstudenter Det verkar som att förekomsten av psykisk ohälsa är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama.  Publicerad: 2016-12-06
 • Studie stödjer ny modell för hur arbetsminnet fungerar Nervceller i hjärnan behöver inte hela tiden vara aktiva för att kunna vara med och hålla nya minnen i arbetsminnet , enligt en ny studie i tidskriften Science.  Publicerad: 2016-12-06

Visa alla

Vetenskap

 • Kroniskt trötthetssyndrom – en immunmetabol sjukdom? Myalgisk encefalomyelit eller kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) klassas som en neurologisk sjukdom enligt WHO och är ett syndrom med långdragen abnorm uttröttbarhet som ofta debuterar efter en infektion. Diagnoskriterierna är strikt kliniska, men specifik laboratoriediagnostik saknas. I två nya studier [1, 2] med 45 ME/CFS-patienter och 40 matchade friska kontroller respektive 63 patienter och... Publicerad: 2016-12-07
 • Hjärnan ger fördjupad förståelse för personlighetssyndrom Personlighetssyndrom har ofta varit svåra att förstå, identifiera och bemästra inom kliniken, bland annat eftersom det finns en gråzon dels mellan normalvarianter och det som är patologiskt/dysfunktionellt, dels mellan dessa tillstånd och andra psykiatriska tillstånd. Moderna modeller för hur hjärnan bearbetar information och hjärnavbildningsstudier håller dock på att förändra synen på... Publicerad: 2016-12-07
 • Risk för våld och kriminalitet vid personlighetssyndrom Frågan om personlighetssyndromens betydelse i samband med våld och kriminalitet illustreras av att det finns en stor överrepresentation av personlighetssyndrom i fängelsepopulationer. I en metaanalys av internationella studier som kartlagt 23 000 personer i fängelser fann man att 65 procent av alla män hade personlighetssyndrom, och 47 procent hade antisocialt personlighetssyndrom [1]. Att... Publicerad: 2016-12-07
 • Patienten man minns: ofta den med personlighetssyndrom I den kliniska vardagen minns man vissa patienter ex­­­tra väl. Inte sällan är det de som väcker mycket frustration, som trots maximala insatser aldrig blir bra eller som utmanar våra moraliska eller etiska övertygelser. Ofta karakteriserar detta mötet med patienter som har ett personlighetssyndrom, där all vår professionalism utmanas om omhändertagandet ska bli värdigt och medicinskt korrekt. ... Publicerad: 2016-12-07
 • 5 frågor till Sofie Westling

  Sofie Westling, med dr och överläkare, har tillsammans med docent och överläkare Mia Ramklint skrivit en artikel om att självskadebeteende är vanligt även utan personlighetssyndrom.

  Publicerad: 2016-12-07

Visa alla