Välkommen!

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Mycket skrollande?

Du har väl inte missat artikelmenyn till höger i varje professionstext, som tar dig direkt till den del av texten du är ute efter på två klick!
 
Artikelmeny_ny.png

 

Medibas som app!

Medibas app hand_wide.jpg

Nu finns Medibas som app att hämta för dig som är abonnent. Allt du är van vid från medibas.se fast ännu smidigare. Du loggar in med ditt vanliga lösenord. Finns för både Android och iPhone. 

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 4 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här uppdaterade filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.

Vetenskap

 • Goda effekter av rekombinant influensavaccin Ett influensavaccin som framställs via rekombinanta tekniker tycks ge ett bättre skydd mot influensa än ett traditionellt framställt vaccin, enligt en studie i the New England Journal of Medicine.  Publicerad: 2017-06-22
 • Inte bättre att ligga raklång vid stroke Tillfrisknandet efter en stroke blir inte bättre om patienten ligger ned under det akuta omhändertagandet, enligt den hittills största studien på området.  Publicerad: 2017-06-21
 • Beta-amyloid hos friska knyts till kognitiv försämring Äldre personer som hade förhöjda nivåer av peptiden beta-amyloid hade ökad risk att senare försämras på kognitiva tester. Detta enligt en studie i Jama som därmed kan ge stöd för den omtalade amyloidhypotesen.   Publicerad: 2017-06-21
 • Macchiarini frias för artikel om cellbehandling En sakkunnig ansåg att det rådde oredlighet i forskning i en artikel där Paolo Macchiarini och kollegor redogör för hur en svårt sjuk patient fick blodceller direkt i luftstrupen. Nu frias arbetet av en expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Publicerad: 2017-06-19
 • Låg läkarkontinuitet gav dubbelt så många akutbesök ST-läkaren Hannes Kohnke har studerat sambandet mellan hur många läkare en patient har träffat i primärvården och antalet akuta besök på sjukhus. Publicerad: 2017-06-19

Visa alla

Vetenskap

 • Stöd för operation vid lågmaligna gliom Egenreferat. Lågmaligna gliom drabbar unga vuxna patienter, och ett typiskt insjuknande är ett epilepsianfall men i övrigt normal funktion. Tidig kirurgisk behandling har varit mycket omstridd då nyttan varit oklar och kirurgi innebär en risk för neurologiska bortfall, då tumören ofta är lokaliserad i känsliga områden i hjärnan. I en jämförande studie har vi nu demonstrerat effekten av kirurgi... Publicerad: 2017-06-21
 • Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat Med nästan 14 000 deltagare är Vansbrosimningen Sveriges största simarrangemang i öppet vatten. Tävlingen startade 1950 och ingår sedan 1972 i »En svensk klassiker«. Under simningens tre dagar utgörs första linjens sjukvård av en mobil tältbaserad vårdcentral och en ambulans i omedelbar närhet till målbryggan (Figur 1). Mottagningen är utrustad med syrgas, EKG, akutvårdsläkemedel samt... Publicerad: 2017-06-20
 • 6 frågor till Annika Braman Eriksson

  Annika Braman Eriksson, specialistläkare vid vårdcentralen i Vansbro, har med medförfattare skrivit artikeln »Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat«.

  Publicerad: 2017-06-20
 • Problemet med dålig reproducerbarhet består Reproducerbarheten i den medicinvetenskapliga litteraturen har ifrågasatts starkt under senare år. En av de ledande kritikerna är läkaren och forskaren John Ioannidis, som leder ett stort institut vid Stanford-universitetet. De orsaker till bristen på reproducerbarhet som lyfts fram är studiedesign, bristfälliga mätmetoder och otillförlitliga statistiska metoder med tveksamma val av... Publicerad: 2017-06-20
 • S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild Avhandling. Staphylococcus aureus (S aureus) är en av de vanligaste orsakerna till bakteriemi, ofta med komplikationer som infektiös endokardit och osteomyelit. I den aktuella avhandlingen studerades betydelsen av S aureus genotyp och olika aspekter av immunsvar för klinisk manifestation och allvarlighetsgrad vid S aureus-bakteriemi. Molekylärepidemiologisk typning utfördes med DNA-mikromatrisa... Publicerad: 2017-06-19

Visa alla